Business Simulaattori myynnin työkaluna

 • Simuloi tuottamaasi lisäarvoa aina asiakasyrityksen todellisilla luvuilla – älä oleta!
 • Simuloi esittämäsi lisäarvon vaikutukset asiakkaan liiketoimintaan nimenomaan asiakkaalle oleellisilla talouden mittareilla, ja visualisoi ne!
 • Mikäli toimittamasi lisäarvo on asiakkaasi silmissä uskottava ja riittävän suuri investointiin verrattuna, ostopäätöksen teko on perusteltua, ja helppoa.
Varaa ILMAINEN 30-minuutin esittely!

Business Simulaattorin tehokas käyttö

 • Diagnosoitaessa havaitun ongelman tai mahdollisuuden taloudellista arvoa yritykselle
 • Havainnollistettaessa yksittäisten, ja varsinkin useiden parametrien kumulatiivista yhteisvaikutusta yrityksen kannalta oleellisimpiin lukuihin
 • Oman tuotteen tai palvelun taloudellisen lisäarvon todentamisessa osana myyntiprosessia
 • Toteutuneen lisäarvon todentamisessa tehdyn kaupan jälkeen
 • Suuntaa antavana standardi sovelluksena verkkosivuilla
 • Demonstroinneissa niin kasvotusten kuin myös online-tapaamisissa
 • Jne.

Uskottavuuden kannalta on oleellista, että laskurissa käytetyt luvut eivät ole myyntimiehen keksimiä tai liioiteltuja, vaan todellisia lukuja, tai vähintäänkin yhdessä hyväksyttyjä parhaita arvioita.

Miten Business Simulaattori sopii sinun liiketoimintaasi?

Kuvittele esimerkiksi tilanne, jossa kilpailijasi pystyvät selkeästi perustelemaan asiakkaalleen tuottamansa lisäarvon numeroilla. Yrityksesi perustaa arvionsa oletuksiin, tai ehkä ei edes kykene perustelemaan mahdollista lisäarvoa uskottavasti.

Kummalla on mielestäsi suurempi todennäköisyys voittaa tarjouskilpailussa?

Business Simulaattori on yrityksesi tärkein myyntityökalu – oikein käytettynä!

 • Mikäli yrityksesi tuottaa numeroilla mitattavaa lisäarvoa asiakkailleen.
 • Mikäli uskot, että yrityksesi voittaisi enemmän tarjouksia,  ja myynti kasvaisi, jos pystyisit uskottavasti, numeroilla perustelemaan tuotteesi tai palvelusi tuottaman lisäarvon potentiaalisille asiakkaillesi.
 • Mikäli yrityksesi hyötyisi ”Mitä jos” simulointien tarjoamista, monessa tapauksessa monimutkaisten ja moninaisten liiketoimintaan liittyvien parametrien selkeyttämisestä niin numeerisesti, kuin visuaalisestikin.

Yhdistämällä päivittäiseen toimintaasi yrityksellesi soveltuvan BUSINESS SIMULAATTORIn, sekä UltraLeanSales-konseptin mukaisen, jatkuvaan oppimiseen perustuvan tarjousten voittoprosentin parantamisen, on sinulla erinomaiset eväät B2B-myynnin järjestelmälliseen kasvattamiseen!

Pyydä lisätietoa

“UltraLeanSales Simulaattorin käyttö on avannut kuinka tuotteiden laadun ja hankintahinnan muutos vaikuttaa isommassa kuvassa koko tehtaan kustannuksiin, riskien hallintaan, sekä operatiiviseen tehokkuuteen. Tarjouksia tulisi katsoa laajemmin kuin pelkän halvimman hinnan perusteella. Simulaattori auttaa sekä itseämme, että asiakkaitamme, tämän prosessin ymmärtämisessä”

- Roope Jokinen, toimitusjohtaja, Oy PME-Trading Ltd.

"Lopulta ainut asia, mistä B2B asiakas on valmis maksamaan, on lisäarvo, jonka avulla hän voi mitattavasti parantaa omaa liiketoimintaansa!"

Business Simulaattori on mitä erinomaisin ja tehokkain työkalu. Mutta, se on juuri sitä, työkalu.

UltraLeanBusiness tarjoaa myös kokonaisvaltaista sparrausta liiketoimintasi tehostamiseen, minkä avulla saat myös Business Simulaattorin mahdollistamat hyödyt maksimoitua!  

Mikäli koet että yrityksesi hyötyisi ammatilaisen sparrauksesta, ja juuri sinun tarpeisiisi räätälöidystä laskurista, ota yhteyttä!