Pienenettävä sisältö

Earnings Disclaimer

While we make every effort to ensure that we accurately represent all the products and services reviewed on this website and their potential for income, it should be noted that earnings and income statements made by UltraLeanSales.com (UltraLeanBusiness Oy Ltd.) are estimates only of what we think you can possibly earn. There is no guarantee that you will make these levels of income and you accept the risk that the earnings and income statements differ by individual.

As with any business, your results may vary, and will be based on your individual capacity, business experience, expertise, and level of desire. There are no guarantees concerning the level of success you may experience. Each individual’s success depends on his or her background, dedication, desire and motivation.

We cannot guarantee your future results and/or success. There are some unknown risks in business and we cannot foresee which could reduce results you experience. We are not responsible for your actions.

The use of our information, products and services should be based on your own due diligence and you agree that UltraLeanSales.com (UltraLeanBusiness Oy Ltd.) are not liable for any success or failure of your business that is directly or indirectly related to the purchase and use of our information, products and services reviewed or advertised on this website.

UltraLeanSales® muuttaa tavan tehdä B2B-myyntiä

Vain harva B2B-yritys osaa selkeästi nimetä kohderyhmänsä ja vielä harvempi tuntee niiden ostoprosessit ja -kriteerit. Samaan aikaan asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia kilpailun kiristyessä ja myös maailmanpoliittisen epävarmuuden ja megatrendien ansiosta. Kuilu näiden
välillä kasvaa koko ajan ja oppimisen nopeudesta onkin tulossa ainoa pysyvä kilpailuvaltti menestyville yrityksille.

 • Ongelma

  • Valtaosa B2B-yrityksistä ei tunne kohderyhmiään eikä niiden ostoprosesseja ja -kriteerejä
  • ​Amazonista tuttu ostokäyttäytymisen jatkuva oppiminen puuttuu B2B-myynnistä
 • Ratkaisu

  • Systemaattinen malli ostamisen, markkinoinnin ja myynnin yhdistämiseen
  • ​Jatkuvan oppimisen menetelmä ja data-analytiikka, ml. integrointi CRM-järjestelmiin
  • ​Helppo liikkeelle lähtö, "tee-se-itse"-sovelluksen avulla
  • ​Yleinen ja yrityskohtainen B2B-ostokäyttäytymisen tietopankki
  • ​Opitaan kilpailemaan muulla kuin hinnalla
 • Hyödyt

  • Pienemmissä yrityksissä kasvu pohjautuu etenkin kohderyhmien ostoprosessien ja -kriteerien ymmärtämiseen
  • ​Suuremmissa yrityksissä jatkuvan oppimisen edut ja läpinäkyvyys kilpailukykyyn korostuvat erityisen paljon
  • ​Tiedetään miten voittoprosenttia saadaan nostettua
  • ROI jopa yli 10 000%
 • Huomattavat hyödyt

  "Jos noudatamme prosessia kurinalaisesti ja tuotamme tarkkaa tietoa, UltraLeanSales tuottaa meille huomattavat hyödyt (todellinen
  Harward-case)"

  - Vatche Beujekian, myyntitiimin vetäjä, Nokia.

 • Voitamme tarjouksia ilman että ajaudumme aina ja vain alennusten antamiseen!

  ”Jatkuva oppiminen muuttaa yrityksemme myyntikulttuurin alennusten antamiskierteestä älykkääseen ja kohdennettuun lisäarvon myyntiin. Voitamme tarjouksia ilman että ajaudumme aina ja vain alennusten antamiseen!”

  - Harry Tompuri, myyntijohtaja, Nokia

 • Voittoprosentti on ollut HUIKEAT 94%!!!

  "Ajanjaksolla joulukuu–elokuu tarjousten voittoprosentti on ollut HUIKEAT 94%!!! Tuo on nostanut meidän kokonaisprosenttia 67%:sta 75%:iin. Upeaa!!"


  - Tanja Kärki, toimitusjohtaja,SinunTilit Oy, Vihti

Uusi malli konsulteille tai konsultin uraa harkitseville!

”Jatkuva oppiminen ja avoin oppiminen sopii kaikkeen parantamiseen, mutta kaikkea ei voi parantaa kerralla. UltraLeanBusiness Oy Ltd:n kehittämä myyntiprosessin parantaminen on yrityksille selkeä ja selvästi rajattavissa oleva parannusprojekti, josta saa hyvän tuoton sijoitetuille panoksille. Myös minulle jatkuvan oppisen konsulttina myyntiprosessin parantaminen on selkeä ja kustannustehokas tapa luoda oppivaa organisaatiota yhdessä asiakkaan kanssa.

Konsultointia yrittäjänä harkitsevalle ULB on houkutteleva, se antaa hyvän rungon,
mutta jättää tilaa myös omalle kehittämiselle”

- UltraLeanSales-konsultti, Toimitusjohtaja Markus Pyhälä, Aikot, Hyvinkää.

UltraLeanSales toimii pienissä ja suurissa yrityksissä!

Potentiaalisia asiakkaita on kaikkialla

Malli on testattu ja toteutettu yli 250 yrityksessä, yli 200 toimialalla.

 • TARVE: Tarve konsultille joka kuntaan
 • KILPAILUKYKY: Suomeen on tarve rakentaa jopa 1000 konsultin verkosto, joka pystyy auttamaan 50 000 yritystä vuosittain. Verkoston avulla nostamme koko Suomen kilpailukykyä KV-markkinoilla!
 • MAHDOLLISUUS: Haluatko sinä olla edelläkävijä? Liity nyt mukaan ohjelmaan.
Pyydä lisätietoa

Miten pääsen mukaan ohjelmaan?

UltraLeanSales® Licensing-malli sisältää kolme tasoa: Freelance konsultti, sertifioitu konsultti, sekä sertifioitu kumppani.

Alkukoulutus on kaikille yhteinen. Sen aikana opitaan menetelmän perusteet, eli miten B2B osto-, markkinointi-, ja myyntiprosessit nivotaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja miten jatkuvan oppimisen menetelmä tuodaan B2B-myynnin avuksi. Mallia noudattamalla voittoprosenttia saa kasvatettua jopa kymmeniä prosentteja ja sillä on huomattava vaikutus myyntiin. 

 • 1. Freelance konsultti

  Ryhtymällä freelance-konsultiksi saat täydellisen joustavuuden työaikojen suhteen. Et ole sidottu mihinkään aikatauluun tai paikkaan, mutta sinulla on täysi riippumattomuus työstäsi. Ehkä sinulla on toinen työpaikka ja etsit vain lisätuloja.

   

  Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle sellaiset työkalut, että ymmärrät kokonaisvaltaisesti UltraLeanSales-menetelmän, sen taustan ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Lisäksi Licensing-mallia tarkastellaan ja luodaan pohja kannattavan liiketoiminnan suunnittelulle ja käynnistämiselle.

 • 2. Sertifioitu Konsultti

  Alkukoulutuksen jälkeen seuraa koulutus Sertifioiduksi konsultiksi, jolloin tyypillisesti yrityksen liikevaihto lähtee kasvuun. Tässä vaiheessa keskitytään ensisijaisesti kauppojen saamiseen ja esille tulevien haasteiden ratkaisemiseen sitä mukaan kuin niitä ilmenee - osana oppimisprosessia.

  Panostamme erityisesti
  asiakashankintaan verkostoitumisen ja yhteismarkkinoinnin avulla digitaalisilla alustoilla.

 • 3. Sertifioitu Kumppani

  Kouluttautuminen sertifioiduksi kumppaniksi tarkoittaa käytännössä kannattavuuden kasvattamista, joka saavutetaan erityisesti asiakkaalle tuotettavan lisäarvon kasvattamisella.Rakennamme kestävän kehityksen mukaista liiketoimintamallia, jonka vuoksi koulutuksen jalostamisvaiheessa molemmat osapuolet myös sitoutuvat yhteisiin toimintamalleihin ja tavoitteisiin, sekä pitkäaikaiseen kumppanuuteen.

  Tavoitteisiin sitoutumisen myötä liiketoiminta vakiintuu ja 100 000€:n vuosiansiot ovat ulottuvillasi!

1 / 3

Pienenettävä sisältö

* Earnings Disclaimer

While we make every effort to ensure that we accurately represent all the products and services reviewed on this website and their potential for income, it should be noted that earnings and income statements made by UltraLeanSales.com (UltraLeanBusiness Oy Ltd.) are estimates only of what we think you can possibly earn. There is no guarantee that you will make these levels of income and you accept the risk that the earnings and income statements differ by individual.

As with any business, your results may vary, and will be based on your individual capacity, business experience, expertise, and level of desire. There are no guarantees concerning the level of success you may experience. Each individual’s success depends on his or her background, dedication, desire and motivation.

We cannot guarantee your future results and/or success. There are some unknown risks in business and we cannot foresee which could reduce results you experience. We are not responsible for your actions.

The use of our information, products and services should be based on your own due diligence and you agree that UltraLeanSales.com (UltraLeanBusiness Oy Ltd.) are not liable for any success or failure of your business that is directly or indirectly related to the purchase and use of our information, products and services reviewed or advertised on this website.

Mitä tarjoamme sinulle?

 • Tavoitteemme on, että UltraLeanSales® Licensing-tyyppisen liiketoimintamallin avulla mahdollistamme sinulle vähintäänkin 150t€:n liikevaihdon, joka puolestaan mahdollistaa sinulle 100t€:n suuruisen palkan, niin halutessasi.
 • Liiketoimintamalli perustuu konseptiin, jonka avulla yhteistyössä B2B yritysasiakkaan kanssa kehität heidän myyntiään ja samalla parannat kannattavuutta alla kuvatun mallin mukaisesti.
 • Sertifioinnin UltraLeanSales® -konseptiin, joka tarjoaa systemaattisen, innovatiivisen ja ainutlaatuisen tavan yhdistää B2B-asiakasyrityksen ostokriteerit myyjäyrityksen markkinointi- ja myyntiprosesseihin. Keskittymällä prosessin paljastamien, asiakkaalle tärkeiden kriteerien korostamiseen tarjouksissa, asiakkaalle merkityksettömien kriteerien sijaan, johtaa se väistämättömästi parempiin tuloksiin. Toisin sanoen, myyjäyritys voittaa enemmän tarjouksia, joka luonnollisesti johtaa tarjousten voittoprosentin paranemiseen.
 • Voittoprosentin paraneminen puolestaan kasvattaa myyjäyrityksen liikevaihtoa, parantaa kannattavuutta, ja sitä kautta yrityksen kokonaiskannattavuutta.
 • Kun yllä mainittu konsepti lisäarvon tuottamiseen yhdistetään jatkuvaan, tiedolla oppimisen malliin, tulokset puhuvat puolestaan! Pienikin, mutta jatkuva parannus johtaa erittäin merkittävään kannattavuuden kasvuun pidemmällä aikavälillä.
 • UltraLeanSales® -konseptia on hyödynnetty Suomessa yli 250:ssä, kaiken kokoisissa yrityksissä, yli 200:lla eri toimialalla.
 • Konsepti mahdollistaa myös erittäin laaja-alaiset soveltamismahdollisuudet eri liiketoiminta-alueille (hinnoittelu, laatu, kestävä kehitys,..)
 • Kaiken ytimessä on UltraLeanSales® Licensing-tyyppinen toimintamalli, mikä sisältää henkilökohtaisen koulutuksen, ja vastaavasti myös molemminpuolisen, pidemmän aikavälin sitoutumisen.

Tapaa kouluttajasi

Kuka on Antti Leijala?

Antti Leijala, UltraLeanSales-mallin kehittäjä, on tunnettu kouluttaja, konsultti, kirjailija ja tutkija. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus maailmanlaajuisesta liiketoiminnasta ja hän on henkilökohtaisesti auttanut yli 250 Suomalaista yritystä, yli 200 toimialalla, parantamaan liiketoiminta- ja myyntisuorituskykyään. Hänen intohimonsa on auttaa B2B-yrityksiä parantamaan myyntiprosessin tehokkuutta, erityisesti voittosuhteen mittarilla. Lue lisää Antin taustasta hänen LinkedIn-profiilista ja lähetä kutsupyyntö aloittaaksesi henkilökohtaisen keskustelun.

Pyydä lisätietoa

Ketä me haemme ohjelmaan mukaan

Kenelle UltraLeanSales® Licensing-yrittäjyys soveltuu?

 • Sinulla on luontainen taipumus ja kiinnostus systemaattisiin menettelytapoihin, ja omaat kokemusta prosessikehityksestä, esim. Lean sektorilta
 • Sinulla on aito halu ja positiivinen asenne suhteessa jatkuvaan oppimiseen. Tässä tapauksessa uuteen B2B-myynnin menetelmän oppimiseen, joka perustuu jatkuvaan tiedolla oppimiseen sekä jatkuvaan tulosten parantamiseen prosessikehityksen myötä.
 • Eduksi katsotaan kokemus myynnin tehtävistä, hinnoittelusta, tuotehallinnasta, ostoprosesseista tai laadun kehittämisestä, sekä olemassa olevat verkostot ja suhteet ensisijaisesti yli 1m€:n liikevaihdolla toimiviin B2B-yrityksin.

UltraLeanSales®-konsepti perustuu kirjan sisältöön

Systemaattisen B2B-markkinoinnin ja -myynnin jatkuvan oppimisen mallin avulla selkeytät asiakkaidesi ostokäyttäytymisen juurisyyt ja opit kasvattamaan myyntiä tiedon avulla, arvailujen sijaan!

 • Opi erottumaan kilpailijoista ja voita enemmän tarjouksia
 • ​Opi menestyksistä ja eliminoi heikkoutesi
 • ​Opi perustelemaan korkeampi hinta
 • ​Ota käyttöösi B2B-ostamisen tietopankki ja lopeta arvailu!

Pyydä lisätietoa ohjelmasta