Hyvinvointi ja henkilöstö

Arvoterapeutti pienentää sairauspoissaoloja ja ...

Jopa kolmasosa (30%) työntekijöistä kokee arvoristiriitoja viikottain!

Arvoterapeutti pienentää sairauspoissaoloja ja ...

Jopa kolmasosa (30%) työntekijöistä kokee arvoristiriitoja viikottain!

Delegoi ja säästä

Onko ajankäyttö hallinnassa sinun yrityksessäsi?

Delegoi ja säästä

Onko ajankäyttö hallinnassa sinun yrityksessäsi?

Liikunnan vaikutus sairauspoissaolohin!

Liikunnan vaikutus sairauspoissaoloihin on huomattava. Huomioi myös kustannukset ja omavastuut!

Liikunnan vaikutus sairauspoissaolohin!

Liikunnan vaikutus sairauspoissaoloihin on huomattava. Huomioi myös kustannukset ja omavastuut!

Ulkoista tapahtumien järjestäminen

Laske paljonko tapahtumatuotannon ulkoistaminen tuo säästöjä.

Ulkoista tapahtumien järjestäminen

Laske paljonko tapahtumatuotannon ulkoistaminen tuo säästöjä.

Osaamiskartoituksen lisäarvolaskuri

Hyödynnä työntekijöiden osaaminen ja pienennä sairauspoissaoloja ja vaihtuvuutta. Ja lisää tuottavuutta!

Osaamiskartoituksen lisäarvolaskuri

Hyödynnä työntekijöiden osaaminen ja pienennä sairauspoissaoloja ja vaihtuvuutta. Ja lisää tuottavuutta!

Sairauspoissaolojen kustannukset kuriin

Sairauspoissaolojen piilokustannukset ovat huomattavat!

Sairauspoissaolojen kustannukset kuriin

Sairauspoissaolojen piilokustannukset ovat huomattavat!