UltraLeanBusiness Simulaattori

Alla olevan yksinkertaisen Business Simulaattori-version avulla havainnollistat sekunneissa tarjousten voittoprosentin ja hinnoittelun vaikutusta liikevaihtoon. Huomaat kuinka pienikin muutos aiheuttaa merkittäviä kumulatiivisia vaikutuksia, mutta voittoprosenttia ja hintoja nostettaessa kumulatiivinen yhteisvaikutus kertautuu, molempiin suuntiin. 

Lisäämällä laskuriin oman liiketoimintasi, tai asiakkaasi liiketoiminnan kannalta kaikkein tärkeimpiä parametrejä, pystyt nopeasti ja helposti simuloimaan niiden vaikutuksia niin omaan kuin asiakkaasikin liiketoimintaan. Käyttökohteita ja tarkoituksia on lähes rajattomasti!

Kokeile itse, ja lue alta, kuinka sinun tarpeisiisi räätälöidyn Simulaattorin avulla voit mm. uskottavasti demonstroida asiakkaillesi tuottamaasi lisäarvoa, sekä tehostaa liiketoimintaasi merkittävästi!

Simulaattori

Perustele yrityksesi tuottama lisäarvo Business Simulaattorin avulla

 • Simuloi tuottamaasi lisäarvoa aina asiakasyrityksen todellisilla luvuilla – älä oleta!
 • Simuloi esittämäsi lisäarvon vaikutukset asiakkaan liiketoimintaan nimenomaan asiakkaalle oleellisilla talouden mittareilla, ja visualisoi ne!
 • Mikäli toimittamasi lisäarvo on asiakkaasi silmissä uskottava ja riittävän suuri investointiin verrattuna, ostopäätöksen teko on perusteltua, ja helppoa.

Business Simulaattorin tehokas käyttö

 • Diagnosoitaessa havaitun ongelman tai mahdollisuuden taloudellista arvoa yritykselle
 • Havainnollistettaessa yksittäisten, ja varsinkin useiden parametrien kumulatiivista yhteisvaikutusta yrityksen kannalta oleellisimpiin lukuihin
 • Oman tuotteen tai palvelun taloudellisen lisäarvon todentamisessa osana myyntiprosessia
 • Toteutuneen lisäarvon todentamisessa tehdyn kaupan jälkeen
 • Suuntaa antavana standardi sovelluksena verkkosivuilla
 • Demonstroinneissa niin kasvotusten kuin myös online-tapaamisissa
 • Jne.

Uskottavuuden kannalta on oleellista, että laskurissa käytetyt luvut eivät ole myyntimiehen keksimiä tai liioiteltuja, vaan todellisia lukuja, tai vähintäänkin yhdessä hyväksyttyjä parhaita arvioita.

Soveltuuko Business Simulaattori sinun liiketoimintaasi?

Kuvittele esimerkiksi tilanne, jossa kilpailijasi pystyvät selkeästi perustelemaan asiakkaalleen tuottamansa lisäarvon numeroilla. Yrityksesi perustaa arvionsa oletuksiin, tai ehkä ei edes kykene perustelemaan mahdollista lisäarvoa uskottavasti.

Kummalla on mielestäsi suurempi todennäköisyys voittaa tarjouskilpailussa?

Business Simulaattori on yrityksesi tärkein myyntityökalu – oikein käytettynä!

 • Mikäli yrityksesi tuottaa numeroilla mitattavaa lisäarvoa asiakkailleen.
 • Mikäli uskot, että yrityksesi voittaisi enemmän tarjouksia,  ja myynti kasvaisi, jos pystyisit uskottavasti, numeroilla perustelemaan tuotteesi tai palvelusi tuottaman lisäarvon potentiaalisille asiakkaillesi.
 • Mikäli yrityksesi hyötyisi ”Mitä jos” simulointien tarjoamista, monessa tapauksessa monimutkaisten ja moninaisten liiketoimintaan liittyvien parametrien selkeyttämisestä niin numeerisesti, kuin visuaalisestikin.

Yhdistämällä päivittäiseen toimintaasi yrityksellesi soveltuvan BUSINESS SIMULAATTORIn, sekä UltraLeanSales-konseptin mukaisen, jatkuvaan oppimiseen perustuvan tarjousten voittoprosentin parantamisen, on sinulla erinomaiset eväät B2B-myynnin järjestelmälliseen kasvattamiseen!

Pyydä lisätietoa

"Lopulta ainut asia, mistä B2B asiakas on valmis maksamaan, on lisäarvo, jonka avulla hän voi mitattavasti parantaa omaa liiketoimintaansa!"

Business Simulaattori on mitä erinomaisin ja tehokkain työkalu. Mutta, se on juuri sitä, työkalu.

UltraLeanBusiness tarjoaa myös kokonaisvaltaista sparrausta liiketoimintasi tehostamiseen, minkä avulla saat myös Business Simulaattorin mahdollistamat hyödyt maksimoitua!  

Mikäli koet että yrityksesi hyötyisi ammatilaisen sparrauksesta, ja juuri sinun tarpeisiisi räätälöidystä laskurista, ota yhteyttä!